Beslaglegging onder de Rabobank is gewijzigd

Per 1 januari 2016 heeft de Rabobank zijn coöperatieve structuur gewijzigd. In totaal zijn er 106 zelfstandige Rabobanken gefuseerd en zij vormen nu één financiële organisatie. Naast de gevolgen voor de Rabobank zelf, brengt dit ook veranderingen met zich mee voor hun klanten en schuldeisers die beslag willen leggen op rekeningen die deze klanten houden bij de Rabobank.

Hoe was het vóór 1 januari 2016?

Door de unieke structuur van de Rabobank moesten schuldeisers die voorheen beslag wilden leggen, het beslagexploot laten betekenen aan de lokale Rabobank waarbij de schuldenaar ook daadwerkelijk bankierde. Betekening van een beslagexploot moet in principe aan het hoofdkantoor van een bank, maar het is wettelijk gezien ook mogelijk om te laten betekenen aan een (bij)kantoor van een rechtspersoon. In tegenstelling tot andere banken waren de verschillende Rabobanken door hun structuur geen bijkantoren maar aparte vestigingen. Het beslag had dan ook alleen maar effect in de vestiging van betekening.

Wat is er gewijzigd?

Door de nieuwe structuur is het vanaf 1 januari 2016 wel mogelijk om bij ieder willekeurig filiaal van de Rabobank beslag te laten leggen. Immers zijn de verschillende Rabobanken vanaf nu dus aan te merken als kantoren van één centrale organisatie en leidt de betekening van een beslag aan een willekeurige vestiging ertoe dat beslag wordt gelegd op alle rekeningen van de debiteur bij de gehele Rabobank.

2016-02-03T06:45:29+00:00