Interview in Hap&Tap Magazine, 14e jaargang, nummer 6 (juni 2020)

Ondernemers die vanaf 16 maart gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, kunnen mogelijk aanspraak maken op huurprijsvermindering. Mark van Loo van advocatenkantoor Van Loo Van Riel ziet wel mogelijkheden: “In de rechtspraak is inmiddels bevestigd dat de sluiting van de horeca als gevolg van overheidsmaatregelen als ‘een gebrek’ moet worden gezien en de coronacrisis kan worden aangemerkt als een ‘onvoorziene omstandigheid’.

In het gros van recent gesloten huurcontracten staat dat een vordering tot huurprijsvermindering niet is toegestaan. Op korte termijn verwacht Van Loo nieuwe rechtszaken waarbij de rechter gevraagd wordt om de overeenkomst te wijzigen. “Bij het sluiten van het huurcontract konden partijen geen rekening houden met de grote financiële gevolgen van de coronacrisis”, verduidelijkt Mark van Loo. “Het betreft hier geen normaal bedrijfsrisico. Wijziging van de overeenkomst vanwege de coronacrisis waardoor een beroep op huurprijsvermindering mogelijk wordt, lijkt nu te zijn bevestigd in de rechtspraak. We zijn erg benieuwd naar de uitkomst van deze overige rechtszaken.”

FIFTY-FIFTY VERDELING LIJKT REDELIJK

Er zijn meerdere juristen die stellen dat de grote financiële gevolgen van de coronacrisis tussen de verhuurder en huurder fiftyfifty zouden moeten worden verdeeld. “Een onvoorziene omstandigheid als de coronacrisis moet dan wel bijzonder zwaar op een partij drukken. Denk bijvoorbeeld aan een café dat gedwongen moest sluiten en waarvoor thuisbezorgen niet tot de mogelijkheden behoort. Waarom zou deze horecaondernemer dan 100 % van de huur moeten doorbetalen? In dat geval zal er eerst een plicht bestaan om opnieuw te onderhandelen met de verhuurder. Biedt de verhuurder geen redelijk voorstel tot compensatie, dan kan een huurder een beroep doen op wijziging van de overeenkomst. Vooral in de gevallen waarin het gebruik van het horecapand niet of nauwelijks meer kan bijdragen aan de exploitatie van de onderneming, zou een verdeling van de huurprijs van 50-50 niet eens zo onredelijk hoeven zijn.”

HUUROPSCHORTING: UITSTEL VAN EXECUTIE

In de meeste huurcontracten zal ook bepaald zijn dat opschorting of verrekening niet is toegestaan. “Wil een huurder vermindering van de huurprijs, dan zal hij daar zelf om moeten vragen bij een rechter”, stelt Van Loo. “Bovendien moet je als huurder beseffen dat opschorting van huurbetaling, in veel gevallen slechts een gebaar voor de bühne is, omdat betalingen worden uitgesteld. Dit heeft veel weg van uitstel van executie in plaats van een gebaar van ‘tegemoetkoming’.”

BLIJF CREATIEF ÉN KRITISCH

Mark van Loo wil tot slot alle horecaondernemers een hart onder de riem steken. “Blijf vooral creatief in het zoeken naar oplossingen om de exploitatie zo rendabel mogelijk te maken. Sommige overheidsmaatregelen voor de horeca zijn, ten opzichte van andere activiteiten in de buitenlucht met fysiek contact, niet altijd even overtuigend onderbouwd. Ondernemers dienen dan vooral kritisch te blijven op het gevoerde beleid en het kabinet uit te dagen om de horeca-activiteiten niet onnodig lang te beperken, zonder toereikende onderbouwing.”

 

Vragen of reacties? vanloo@vlvr.nl of 076-700 20 20

mr. Mark van Loo
advocaat bij Van Loo Van Riel advocaten