Zakelijk 2017-06-11T12:52:06+00:00

Zakelijk

Bedrijven

Iedere onderneming bevindt zich in een bepaalde fase. Elke fase kent zijn eigen vraagstukken. Van Loo Van Riel advocaten ondersteunt u bij de juridische vraagstukken. Wij vinden het belangrijk om uw vragen en behoeften vanuit een breder perspectief te benaderen. Van Loo Van Riel advocaten investeert in de onderneming om daarmee de bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren.

 

Deze vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

 • welke rechtsvorm het meest geschikt is;
 • hoe afspraken over een samenwerking vorm te geven;
 • hoe aansprakelijkheden zoveel mogelijk kunnen worden beperkt;
 • hoe de onderneming de algemene voorwaarden heeft geregeld:
 • hoe de onderneming het debiteurenbeheer heeft georganiseerd;
 • hoe de organisatie van het personeel moet worden ingericht;
 • hoe geschillen tussen aandeelhouders kunnen worden voorkomen of opgelost
 • hoe de onderneming kan worden overgedragen, opgeheven of worden doorgestart na faillissement of herstructurering;
 • hoe de positie van de onderneming kan worden versterkt:

 

Van Loo Van Riel advocaten is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van ondernemers in deze materie. Wij kunnen u begeleiden vanaf de oprichting van uw bedrijf, alsmede met de groei daarvan, tot en met de verkoop of beëindiging van de onderneming. Door scherp te onderhandelen proberen wij de gang naar de rechter te voorkomen. Maar mocht het nodig zijn om te procederen, dan kunt u rekenen op een krachtige advocaat aan uw zijde.

 

Komt u gerust eens langs of maak een afspraak op een tijdstip dat het u uitkomt. Van Loo Van Riel advocaten hanteert ruime openingstijden om het voor u gemakkelijk te maken.

Merk & reclame

Iets nieuws verzinnen of op eigen kracht op de markt zetten wordt veelal toegejuicht. Meestal gaat er een creatief proces aan vooraf. Iets van een ander afkijken, kopiëren of nadoen wordt meestal minder gewaardeerd. Tegen deze verschijnselen moet worden opgekomen.

 

In de kern vormt dit de basis van het intellectuele eigendomsrecht. In gerechtelijke procedures wordt gestreden over tal van kwesties die neerkomen op de vraag of iets origineel en onderscheidend is dan wel of iets is nagemaakt of afgekeken. De vraag is steeds of iets, het object, bijvoorbeeld een (beeld)merk, een filmwerk, een app, een handelsnaam, te veel lijkt op het andere object.

 

Van Loo Van Riel advocaten is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en dan met name;

 • Auteursrecht;
 • Merkenrecht;
 • Handelsnaamrecht;
 • Ongeoorloofde mededinging;
 • Reclame vraagstukken, waaronder misleidende en vergelijkende reclame;

Van Loo Van Riel adviseert en procedeert regelmatig in uiteenlopende kwesties over intellectueel eigendomsrecht en reclame.

Contracten

Een correcte en volledige vastlegging van gemaakte afspraken is essentieel bij het voorkomen van latere misverstanden. Van Loo Van Riel advocaten is gespecialiseerd in het adviseren, opstellen en beoordelen van verschillende contracten zoals raamovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, huurcontracten, arbeidscontracten, algemene voorwaarden enz.

 

Heeft u behoefte aan een advies of beoordeling van uw contract? Bij Van Loo Van Riel advocaten kunt u rekenen op een deskundig advies en bijstand.

 

Maak een vrijblijvende afspraak met ons op een tijdstip dat het u uitkomt. Wij hanteren namelijk ruime openingstijden om het voor u gemakkelijk te maken.

Arbeid & ontslag

Van Loo Van Riel advocaten is gespecialiseerd in het adviseren, onderhandelen en zo nodig procederen over verschillende arbeidsrechtelijke kwesties. Het kan zijn dat de onderneming behoefte heeft aan advies over de organisatie van het personeel. Deze behoefte kan zien op:

 

 • de keuze en de inhoud van arbeidscontracten;
 • het wijzigen van arbeidsvoorwaarden;
 • het beëindigen van arbeidsovereenkomsten via: vaststellingsovereenkomsten, UWV-procedure of kantonrechter.

 

Van Loo Van Riel advocaten kan de onderneming verder nog adviseren over concurrentie- en relatiebeding, ontslagvergoedingen (transitievergoeding),disfunctioneren en re-integratie bij ziekte.

 

Maak een vrijblijvende afspraak met ons op een tijdstip dat het u uitkomt. Wij hanteren namelijk ruime openingstijden om het voor u gemakkelijk te maken.

Aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht wordt ingeschakeld als zich onrechtmatigheden, incidenten of ongevallen hebben voorgedaan. Het biedt mogelijkheden om schade vergoed te krijgen of om dreigende schade te voorkomen. Het aansprakelijkheidsrecht kent voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat vorderingen bij de rechter kunnen worden afgedwongen.

 

Van Loo Van Riel helpt u als er problemen zijn waarbij u een derde aansprakelijk wilt stellen of om genoegdoening te verkrijgen. We proberen de gang naar de rechter zoveel mogelijk te voorkomen door scherp voor u te onderhandelen. Mocht dit geen bevredigend resultaat opleveren en we de gang naar de rechter moeten maken, kunt u rekenen op een krachtige advocaat aan uw zijde

Incasso & beslag

Heeft u behoefte aan bijstand bij het incasseren van uw vorderingen op openstaande debiteuren? Van Loo Van Riel advocaten adviseert u graag hoe u meer zekerheid kunt verkrijgen van uw debiteuren en hoe u deze vervolgens kunt uitwinnen.

 

Hoewel een minnelijk traject vaak de voorkeur geniet, is soms een harde aanpak noodzakelijk waarbij we met behulp van beslag of een faillissementsaanvragen de debiteur tot betaling kunnen bewegen.

 

Incasso op basis van “No cure, no pay” is niet toegestaan volgens de Orde van Advocaten, maar Van Loo Van Riel helpt u graag tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

 

Wilt u meer weten, maak dan een vrijblijvende afspraak met ons op een tijdstip dat het u uitkomt. Wij hanteren namelijk ruime openingstijden om het voor u gemakkelijk te maken.

Faillissement & doorstart

Wanneer een bedrijf al enige tijd in zwaar weer verkeert en de nood aan de man is, resteert soms geen andere keuze dan het eigen faillissement van de onderneming aan te vragen. In andere gevallen heeft u net iets meer tijd nodig dan een schuldeiser u wil bieden. Van Loo Van Riel advocaten adviseert en begeleidt ondernemers bij het maken van de juiste keuzes op het terrein van het faillissementsrecht. Van Loo Van Riel bekijkt ook graag met u naar de eventuele mogelijkheden van een doorstart.

 

Wilt u meer weten, maak dan een vrijblijvende afspraak met ons op een tijdstip dat het u uitkomt. Wij hanteren namelijk ruime openingstijden om het voor u gemakkelijk te maken.

Contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan het onderstaande formulier in.

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Uw bericht

* Deze velden zijn verplicht.