Enkele juridische tips en valkuilen om rekening mee te houden bij de overname van een horecabedrijf.

Droomt u over het beginnen van een eigen horecazaak of het overnemen van een bestaande zaak? Net als met de aankoop van een nieuwe woning, dient u bij de overname van een horecabedrijf nogal wat onderzoek te verrichten. In deze column geef ik u enkele juridische tips en benoem ik wat valkuilen waar u bedacht op moet zijn bij de aankoop van een horecabedrijf.

Het inschatten van de juiste koopsom voor een woonhuis blijkt heel wat eenvoudiger dan het bepalen van de waarde van een bedrijf. Om de werkelijke waarde van een horecabedrijf te bepalen dient u de cijfers in de meest recente voorafgaande jaren te doorgronden. Wanneer uzelf geen financiële studie heeft afgerond, doet u er verstandig aan om u op dit punt te laten bijstaan door een deskundige.

Overig onderzoek kunt u grotendeels wel zelf. Zoals het bepalen wat voor u essentieel is om het bedrijf te kunnen voortzetten. Mogelijk dat u daarvoor bepaalde garanties van de verkoper verlangt. Inventariseer in dat kader de benodigde vergunningen, zoals een drank- en horecavergunning, een exploitatievergunning en/of een terrasvergunning. Onderzoek of de gemeente niet handhavend heeft opgetreden in verband met eerdere overtredingen. Controleer altijd de bestemming van het pand ter vaststelling dat het daadwerkelijk is toegestaan om een restaurant, café of nachtzaak te beginnen zoals gewenst. Is deze bestemming overgenomen in de huurovereenkomst? Zo niet, dan moet er een rood lampje bij u gaan branden.

Overweeg een concurrentiebeding met de verkoper om te voorkomen dat de klanten met de verkoper meegaan naar zijn nieuwe horecazaak om de hoek.

Voorkom onaangename verrassingen door leveranciers en deurwaarders die langskomen om die luxe koffiemachine, het kassasysteem of de geweldige geluidsinstallatie op te halen. Meestal bedingen leveranciers namelijk een eigendomsvoorbehoud op te leveren goederen. Wees bedacht op mogelijke beslagen die zijn gelegd door schuldeisers op de inventaris. Deze beslagen kunnen het gevolg zijn van onbetaalde schulden door de verkoper. Informeer daarom naar de reden waarom de verkoper het horecabedrijf wenst te verkopen en neem daarvoor zo nodig zekerheden op in de koopovereenkomst. Parkeer eventueel zelfs tijdelijk een deel van de koopsom bij een notaris. Laat de verkoper garanderen dat hij bevoegd is tot verkoop van de inventaris en dat deze vrij beschikbaar en geschikt is voor het doel waarvoor u het wenst te gebruiken. Maak een gedetailleerde inventarislijst, welke bij voorkeur is voorzien van foto’s.

Tot slot, krijgt u bij de overname van een horecabedrijf nog vaak een ongevraagd cadeau: het personeel. Dit kan uiteraard een hele prettige bijkomstigheid zijn, omdat goed personeel tegenwoordig lastig te vinden is. Helaas kan het ook voorkomen dat u werknemers in dienst krijgt die langdurig arbeidsongeschikt zijn, of gewoon ongeschikt blijken voor de horeca. Retourneren of geld terug vorderen zit er dan helaas niet in. Evenmin is het toegestaan om werknemers vooraf te selecteren. U dient het personeel gewoon over te nemen op grond van de gemaakte arbeidsvoorwaarden. Inventaris dit vooraf en maak afspraken met de verkoper over garanties ten aanzien van de afwikkeling van achterstallig loon en pensioenpremies, alsook opgebouwd vakantietoeslag, etc.

Blijf vooral uw dromen najagen! 

 

Vragen n.a.v. dit bericht?

Stel hem direct!