Biedt perspectief bij strafzaken.

Strafrecht

Onze strafrechtadvocaten behandelen uiteenlopende zaken, waaronder levens- en geweldsdelicten, verdovende middelen, zedenzaken, vermogensdelicten en fiscale delicten, TBS-zaken alsmede verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed. Wij treden ook op tegen strafrechtelijk beslagen en wanneer je rijbewijs is ingenomen (ingevorderd rijbewijs).

Van Riel biedt perspectief op vrijspraak, strafvermindering en/of teruggave van je rijbewijs. Onze strafrechtadvocaten hebben jarenlange ervaring in de strafrechtpraktijk en bieden haar cliënten een uitstekende juridische begeleiding én aandacht voor de persoon van de cliënt.

Als je bent aangehouden, gedetineerd of gedagvaard kun je of kan jouw familie contact met ons opnemen. Voor dringende zaken zelfs 24-uur per dag via 06 44 363 888. Aan de hand van de processtukken in het strafdossier wordt samen met de cliënt de aanpak van de zaak besproken.

Veelgestelde vragen

In het strafrecht kun je schadevergoeding vorderen wanneer de zaak is geëindigd zonder dat je bent schuldig verklaard of zonder dat aan je straf hebt gekregen. Het kan in verschillende gevallen aan de orde zijn. Je kunt justitie om een schadevergoeding vragen voor onterechte detentie (vanaf een inverzekeringstelling) en voor kosten (advocaat, reiskosten, tijdverzuim). Let op dat het verzoekschrift binnen drie maanden na het einde van de zaak, bij justitie binnen moet zijn. In de volgende gevallen kun je aanspraak maken op een vergoeding wegens detentie en kosten:

  • Schadevergoeding na vrijspraak
  • Schadevergoeding na sepot
  • Schadevergoeding na ontslag van rechtsvervolging
  • Schadevergoeding na niet-ontvankelijkheid OM
  • Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag bij inbeslagname goederen
  • Schadevergoeding na onterechte inhouding rijbewijs
  • Schadevergoeding voor gemaakte kosten van deskundigen

Bij een misdrijf krijg je altijd een strafblad (als je ouder bent dan 12 jaar). Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. Als je een strafblad hebt sta je geregistreerd bij Justitie en kun je bepaalde beroepen niet meer uitoefenen. Het voorkomen van een veroordeling en van een strafblad is dus van groot belang. Word je verdacht van een strafbaar feit, neem dan direct contact op. Wanneer je een verklaring omtrent het gedrag voor je werk of opleiding nodig hebt, kun je ook contact met ons opnemen wanneer je verwacht dat er mogelijk problemen zullen ontstaan.

Wanneer je verdacht bent in een strafzaak mag het Openbaar Ministerie beslissen of ze overgaan tot vervolging of de zaak op een andere (buitengerechtelijke) manier willen afdoen. Zo kan de zaak worden gesloten (sepot) waarbij je van het Openbaar Ministerie een voorstel kan krijgen. Ook is het mogelijk dat je met een dagvaarding naar huis wordt gestuurd (voor de rechter te brengen).

De politie kan je uitnodigen voor verhoor wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit. Het is niet verplicht om gehoor te geven aan deze uitnodiging. Wanneer je niet op het verhoor verschijnt kan de politie er voor kiezen je later aan te houden. Voordat je wordt verhoord kun je een advocaat raadplegen. Dit kan zeer nuttig zijn omdat hij je kan uitleggen wat je rechten en plichten zijn.

De duur voor het ophouden voor verhoor bedraagt maximaal 9 uren. De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt niet hierbij niet mee. Bij het verhoor mag een advocaat aanwezig zijn. Van Loo Van Riel advocaten adviseert je hiervan veelal gebruik te maken. Je hebt recht ook recht op consultatie van een advocaat voordat je met de politie in verhoor gaat.

Overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km per uur, het rijden onder invloed of het op een andere manier vertonen van verkeersgevaarlijk gedrag kan leiden tot invordering van je rijbewijs. Wanneer je rijbewijs is ingevorderd en voor enkele maanden is ingehouden zijn er 2 mogelijkheden om je rijbewijs snel weer terug te krijgen: Stuur een brief naar de Officier van Justitie of dien een klaagschrift in bij de rechtbank. Hoe beter de brief of het klaagschrift gemotiveerd is, hoe groter de kans van slagen op teruggave. Wij weten waaraan deze motivering moet voldoen en staan u graag bij.

Heb je inhoudelijke vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Bekijk ook eens deze onderwerpen