Biedt perspectief bij letsel en aansprakelijkheidsrecht.

Letsel en aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid is de verplichting om nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Als je een ander verwijt dat deze je schade heeft toegebracht, kun je die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Aansprakelijkheidsrecht speelt een rol als het gaat om het vergoeden van de schade van een ander.

Letselschade is de lichamelijke of immateriƫle schade die je lijdt, nadat je betrokken bent geweest bij een ongeluk. Veel voorkomende gevallen van letselschade zijn : ongeval op het werk (bedrijfsongeval, arbeidsongeval), verkeersongeval, ongeval met whiplash als gevolg, overige ongevallen. Bij aansprakelijkheid en letselschade speelt vaak een verzekeringsmaatschappij een belangrijke rol.

Van Riel advocaten biedt perspectief op schadevergoeding in uiteenlopende aansprakelijkheidszaken.

Veelgestelde vragen

Een gebrek aan een huis is een verborgen gebrek als je niet normaal in het huis kunt wonen door het gebrek, het gebrek er al was toen je in het huis ging wonen, je niet wist dat het gebrek er was toen je de koopovereenkomst ondertekende en je het huis wel hebt onderzocht op gebreken, voordat je de koopovereenkomst ondertekende.

Een beroepsfout of schending van de zorgplicht kan leiden tot de aansprakelijkheid van een persoon in het kader van zijn beroepsuitoefening. Of er daadwerkelijk sprake is van een schending van de zorgplicht of een beroepsfout van je behandelaar wordt bepaald door de relevante feiten en omstandigheden. De ernst van de fout speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol. Voor verschillende beroepen geldt bovendien de mogelijkheid van tucht- en klachtprocedures welke van belang kunnen zijn bij de vaststelling van de aansprakelijkheid. Wij kunnen je adviseren en zo nodig begeleiden bij de te nemen stappen.

Als de discussie gaat over de hoogte van de schade, staat de aansprakelijkheid veelal vast. Je kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de toegekende schadevergoeding en onderzoek laten doen naar de juistheid van de hoogte van de schade.

De lengte van een traject is afhankelijk van de complexiteit van een zaak. Dit kan vanwege de juridische complexiteit zijn omdat de aansprakelijkheid wordt betwist. Het kan ook lang duren vanwege de feitelijke complexiteit. In letselschadezaken laat zich de daadwerkelijke schade immers niet eenvoudig vaststellen. In alle gevallen zullen wij steeds proberen om jouw schade zoveel mogelijk met voorschotbedragen alvast vergoed te krijgen.

Inventariseer de situatie. Reageer nog niet (inhoudelijk). Aangezien de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid wordt bepaald door de relevante feiten en omstandigheden is het belangrijk om eerst te onderzoeken en beoordelen of je aansprakelijk bent voor de schade en of de schade hiermee voldoende verband houdt. Wij kunnen voor je onderzoeken en beoordelen of je aansprakelijk bent voor de schade van een ander.

De vorm van de aansprakelijkstelling is niet aan specifieke regels gebonden. Bewaar wel altijd een kopie van je brief of email. Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid wordt bepaald door de relevante feiten en omstandigheden. De schade moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gebeurtenis welke ook in verband moet staan met de geleden schade. Wij kunnen voor je onderzoeken en beoordelen of iemand anders aansprakelijk is voor jouw schade en of deze schade valt onder de verantwoordelijkheid van de ander.

Heb je inhoudelijke vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Bekijk ook eens deze onderwerpen