Biedt perspectief bij de meest voorkomende familiezaken.

Personen- en familierecht

Onder personen- en familierecht verstaan wij alle kwesties waarmee je te maken kunt krijgen die behoren tot het personen- en familierecht en het erfrecht. Je kunt daarbij denken aan echtscheiding en alimentatie vraagstukken maar ook aan geschillen over een omgangsregeling, de uitoefening van ouderlijk gezag of over de verdeling en/of afwikkeling van een erfenis.

Van Riel advocaten biedt perspectief op een goed geregelde echtscheiding. U kunt bij ons terecht voor de volgende vormen van begeleiding bij echtscheiding:

Mediation 
Mediation is vooral geschikt voor partners die in staat zijn om samen, onder leiding van een mediator, te onderhandelen over de echtscheiding. Onze rol in dit proces is om je informatie te verstrekken bij de keuzes die je daarin maakt.

Scheiding in overleg
De overlegscheiding lijkt op mediation. Het grootste verschil is dat elke partner wordt begeleid door een eigen advocaat. Je hebt zowel gesprekken met je eigen advocaat, als ‘viergesprekken’ met je partner en beide advocaten.

Gewone echtscheiding
Soms lukt het niet om samen te praten over de scheiding, ook niet onder leiding van een mediator. In dat geval schakelt je ieder een eigen advocaat in voor een gewone echtscheiding. Jouw advocaat communiceert – meestal schriftelijk – met de advocaat van uw ex-partner. In dat proces is het van groot belang om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de echtscheiding.

Bindend Scheidingsadvies
Soms zijn de onderhandelingen in mediation of overlegscheiding heel ver gevorderd, maar blijven er enkele hardnekkige problemen open staan, waarover absoluut geen overeenstemming mogelijk lijkt. Ook kan het zijn dat je tegenover elkaar staat bij de rechter en merkt dat dat niet het juiste proces is om de onderdelen van je scheiding te regelen. In een dergelijk geval kan een bindend scheidingsadvies worden gevraagd.

Quick scan of second opinion
Indien je twijfelt over een gegeven advies of over jouw positie in de echtscheiding, kun je contact met ons opnemen. Wij kunnen dan een ‘quick scan’ (globale toets) uitvoeren of een second opinion verstrekken.

Veelgestelde vragen

Je kunt recht hebben op alimentatie. Alimentatie is een uitkering tot levensonderhoud in het geval van partneralimentatie. Alimentatie is de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud op grond van bloed- of aanverwantschap (kinderalimentatie). Een rechter zal bij alimentatie een maandelijks te betalen geldbedrag bepalen. Het is onderling echter ook mogelijk om andere afspraken te maken zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk inleggen op een kinderrekening of om bij partneralimentatie de alimentatie in natura te betalen door bijvoorbeeld maandelijks de hypotheek op je te nemen. Samen bekijken wij met u de mogelijkheden van alimentatie en de gewenste vorm. Wij bieden u perspectief bij het maken en vastleggen van goede afspraken hierover.

Bij iedere scheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen, maar ook voor allerlei financiële gevolgen van de scheiding, zoals alimentatie, vermogen en pensioenrechten. Als een van de partners een onderneming heeft, dan is de onderneming nog een aanvullend onderdeel waarover afspraken moeten worden gemaakt. Van belang is om je te realiseren dat de onderneming van invloed is op bijna alle gevolgen van de echtscheiding. Er moet rekening worden gehouden met de waarde van de onderneming, het inkomen uit de onderneming voor de behoefte en draagkracht voor de alimentatie, maar natuurlijk ook met de continuïteit van de onderneming en de gevolgen daarvoor in verband met de scheiding. Wij brengen al deze facetten voor u in kaart en bieden u het overzicht om vervolgens de juiste keuzes te maken.

Nee, je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Je hebt de mogelijkheid om een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Wat voor jou de beste keuze is wordt bepaald door de relevante feiten en omstandigheden. Wij leggen u graag uit welke mogelijkheden u heeft en wat in uw geval wellicht de beste keuze is.

Wanneer jij en je partner niet meer bij elkaar willen blijven, staat het je vrij om te scheiden. Je kunt voor de echtscheiding afspraken proberen te maken over de verdeling van de goederen, financiële afwikkeling, het pensioen en de omgang en alimentatie voor de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Als je getrouwd bent is een gang naar de rechter verplicht. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden zodat u de afweging kunt maken om de beslissing te nemen die het beste bij u past. Daar begeleiden wij u vervolgens bij om uw zorgen uit handen te nemen.

Heb je inhoudelijke vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Bekijk ook eens deze onderwerpen