Per 1 oktober 2015 zal de huurprijs voor zelfstandige woningen op een andere manier worden berekend. De onderdelen: woonomgeving, hinderlijke situaties en woonvorm in het woningwaarderingsstelsel zullen worden vervangen door een puntensysteem op basis van de WOZ-waarde. Voor zowel huurders als verhuurders zullen er daardoor een aantal dingen wijzigen.

Verhuurder

De maximale huurprijs die de verhuurder mag vragen kan hoger of lager komen te liggen (dan de huidige huurprijs). Het is daarom van belang om de maximale huurprijzen voor 1 oktober a.s. opnieuw te (laten) berekenen.

Wanneer de maximale huurprijs hoger is dan de huidige huurprijs, kan de verhuurder hier rekening mee houden bij de jaarlijkse verhoging.

Huurder

Huurders zullen vanaf nu opnieuw een belang krijgen bij het vaststellen van een zo laag mogelijke WOZ-waarde van hun woning. Zij kunnen daarom reeds vanaf 1 juli jl. de WOZ-waarde opvragen en er eventueel bezwaar tegen maken. Vanaf 2016 zullen zij weer jaarlijks een kopie van de WOZ-beschikking ontvangen.

De oplettende huurder zal zijn huurprijs narekenen en wanneer hij tot de conclusie komt dat deze hoger is dan de maximale huurprijs kan hij een verzoek doen tot verlaging van de huurprijs aan de verhuurder. Dit verzoek zou ook bij de huurcommissie weggelegd kunnen worden.

Gevolgen

Het belangrijkste gevolg van het nieuwe woningwaarderingsstelsel is dat er twee partijen zijn die bezwaar kunnen maken. De belangen van deze partijen kunnen tegenstrijdig zijn. Doorgaans ziet een verhuurder de huurprijs graag zo hoog mogelijk en de huurder wil graag een zo laag mogelijke huurprijs. De belangen zijn ook groot omdat een vermindering van € 8.000,- op de WOZ-waarde al verschil maakt voor de huurprijs.

Het is dan ook voor beide partijen van belang om voor 1 oktober a.s. met elkaar te spreken over de gevolgen van het nieuwe woningwaarderingsstelsel, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. Zorg dat u goed geïnformeerd het gesprek aangaat.

Voor vragen over de nieuwe regeling als huurder of verhuurder, hulp met het berekenen van de nieuwe huurprijzen en het beoordelen van en bezwaar maken tegen WOZ-waardes bent u van harte welkom bij ons op kantoor.

Vragen n.a.v. dit bericht?

Stel hem direct!