Biedt perspectief voor iedere fase waarin jij je als ondernemer bevindt.

Bedrijfsstructuur

Of het nu de start van jouw bedrijf betreft, de groei of het inkrimpen en uiteraard de verkoop of beëindiging van jouw bedrijf, juridische kennis is daarbij onmisbaar. Van Riel advocaten heeft als doel om jou perspectief te bieden voor iedere fase waarin jij je als ondernemer bevindt.

Denk hierbij onder andere aan advies over het kiezen van de juiste rechtsvorm. Advies en begeleiding bij samenwerkingsverbanden, zoals het aangaan van joint-ventures. Advies over de mogelijkheden om geschillen met aandeelhouders of medebestuurders op te lossen. Hoe aansprakelijkheid van jou als bestuurder kan worden voorkomen.

Begeleiding bij de verkoop van jouw bedrijf (aandelen of activa/passiva) dan wel de overname van een bedrijf van een ander. Zelfs bij een faillissement van jouw bedrijf kunnen we adviseren over de mogelijkheden van een doorstart.

Veelgestelde vragen

Het bewaken van de liquiditeiten is essentieel om een faillissement te voorkomen. Zodra de schulden niet meer kunnen worden voldaan, ligt een faillissement op de loer. Een faillissement kan worden afgewend door een akkoord te bereiken over betalingsafspraken met schuldeisers indien dit op een transparante wijze plaatsvindt. Wellicht is een doorstart mogelijk om bepaalde activiteiten toch voort te zetten. Wij kunnen inzicht geven in wat haalbaar is in de gegeven omstandigheden en hoe je voorkomt in privé het haasje te zijn.

De verkoop van een bedrijf kan jouw keuze zijn vanwege gunstige marktcondities maar ook uit noodzaak zijn geboren. In beiden gevallen zal de keuze gemaakt zijn in overleg met jouw vaste accountant. Naast de fiscale zaken, worden er bij de verkoop nogal wat garanties en verklaringen gevraagd met juridische gevolgen. Wij trekken graag samen op met jouw accountant om de verkoop te begeleiden, zodat je vanuit fiscaal en juridisch perspectief volledig vertegenwoordigd wordt.

Bij bedrijfsovernames en fusies wil je geen kat in de zak kopen. Door tijdig en grondig onderzoek te doen naar verborgen lijken in de kast kun je teleurstellingen voorkomen. Laat ons meedenken over de wenselijke garanties en voorwaarden om de overname succesvol te begeleiden.

Als bestuurder kun je aansprakelijk worden gesteld door afspraken te maken, terwijl je weet of behoort te weten dat jouw bedrijf die niet kan nakomen. Zolang jou als bestuurder geen ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, zal je in de meeste gevallen toch niet snel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Curatoren zullen in faillissementen de bestuurders regelmatig aansprakelijk willen stellen voor paulianeus handelen, en wanbeleid zoals bij te late deponeringen van jaarstukken en een onbehoorlijke administratie. Zorg dat je deze strijd niet alleen aangaat en laat ons je bijstaan.

Tijdig de juiste beslissingen nemen om bepaalde bedrijfsactiviteiten te staken of functies te laten vervallen, is essentieel voor de levensvatbaarheid van een bedrijf. Het is soms erop of eronder. Onze advocaten hebben ervaring en kennis over reorganisaties met ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en de mogelijkheden daarin. Alsook over de mogelijkheden tot herstructurering om waardevolle bedrijfsonderdelen tijdig veilig te stellen.

Geschillen tussen aandeelhouders kunnen nadelige gevolgen hebben voor een gezond goedlopend bedrijf. Je wilt deze geschillen dan ook zo snel mogelijk oplossen, voordat het escaleert in langdurige kostbare procedures. Wij kunnen je inzicht geven in de rechten en plichten van partijen op grond van de gemaakte onderlinge afspraken en op basis van de wet. Laat ons als jouw sparringpartner op de achtergrond adviseren.

Er zijn verschillende samenwerkingsvormen denkbaar. De keuze zal meestal afhankelijk zijn van het doel van de samenwerking en de mate waarin partijen winst en aansprakelijkheid willen delen of scheiden. Het aftasten van samenwerkingen begint vaak met het snuffelen aan elkaar op basis van geheimhoudingsafspraken (NDA). Vervolgens worden vaak intentieovereenkomsten gesloten om uiteindelijk over te gaan tot samenwerkingsovereenkomsten, joint-ventures en/of aandelenparticipaties. Zie het als een huwelijk. Wat wil je regelen voor als je uit elkaar gaat? Wij stellen u de kritische vragen om uw blikveld te vergroten en om een duurzame samenwerking op te bouwen.

Wil je een krachtige bestuurder aanstellen voor jouw onderneming, maar liever niet in loondienst. Dan kan een managementovereenkomst ook wel overeenkomst van opdracht genoemd, uitkomst bieden. Is de beoogde manager ook bestuurder van het bedrijf, dan is nadere afstemming met de aandeelhoudersovereenkomst verstandig. Wij adviseren u graag hierover.

Afhankelijk van de aard van de activiteiten van een onderneming en de mate van risico’s, kan het verstandig zijn om bepaalde onderdelen of activiteiten van uw bedrijf af te scheiden van uw werkmaatschappij en onder te brengen in een aparte holding. Wij kijken niet alleen met jou naar de risicobeheersing, maar ook hoe jouw bedrijf op termijn aantrekkelijker te verkopen is.

De keuze voor een rechtsvorm voor jouw bedrijf is een van de eerste en belangrijkste dingen om te doen. De gekozen rechtsvorm heeft namelijk niet alleen fiscale gevolgen, maar ook gevolgen voor uw aansprakelijkheid. U kunt onder andere kiezen voor een eenmanszaak, een VOF, een (flex)BV of coöperatie. Wij hebben veel ervaring met advisering over de oprichting en inrichting van ondernemingen, het vastleggen van onderlinge afspraken in bijvoorbeeld VOF-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten.

Heb je inhoudelijke vragen?

Vraag een gratis intakegesprek aan en ontvang antwoorden op al je vragen.

Bekijk ook eens deze onderwerpen